ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1.1. Спілка випускників Одеської національної академії харчових технологій, іменована надалі Спілка, є громадською організацією, створеною випускниками вищевказаної академії, та іншими громадянами на підставі Закону України "Про об'єднання громадян", з метою сприяння розвитку освіти, науки і промисловості в агропромисловому комплексі України. Вона є суспільною некомерційною організацією, утвореною на основі добровільного волевиявлення членів для спільної реалізації своїх прав і свобод.
1.2. Спілка розвиває і координує усі види співробітництва її членів, що діють в агропромисловому комплексі, галузі харчової промисловості і супутніх їм галузях господарської і наукової діяльності.
1.3. Спілка захищає професійні, наукові, освітні, авторські, економічні, екологічні, суспільно-політичні й інші, інтереси її членів, що не суперечать Конституції України.
1.4. Спілка - не є політичною організацією. Вона висуває своїх кандидатів на виборах до органів місцевого самоврядування, або разом з іншими об'єднаннями громадян з метою удосконалення законодавчої бази, забезпечення професійного керівництва економікою, здійснення легального законного протекціонізму в сфері своєї діяльності.
1.5. Назва Спілки українською мовою - "Спілка випускників Одеської національної академії харчових технологій", скорочено - СВА; російською мовою - "Союз выпускников Одесской национальной академии пищевых технологий", скорочено - СВА;
1.6. Найменування може бути використане на будь-якій мові, а в межах України - на державній. Найменування використовується в якості офіційного у всіх документах, на печатці, на штампі, на бланках, відмітному знаку (гербі) і прапорі.
Діяльність Спілки здійснюється відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.
1.7. Спілка розповсюджує свою діяльність на територію Одеської області.
1.8. Спілка є юридичною особою, має відособлене майно, самостійний баланс, має право від свого імені укладати договори, здобувати майнові й особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді.
1.9. Спілка відповідає за своїми зобов'язаннями належним їй майном, коштами і нематеріальними активами, на які по законодавству України може бути звернене стягнення.
1.10. Держава, її органи та організації не відповідають по зобов'язаннях Спілки, так само як і Спілка не відповідає по зобов'язаннях держави, її органів і організацій.
1.11. Спілка не відповідає по зобов'язаннях членів Спілки, так само як і члени Спілки не відповідають по її зобов'язаннях.
1.12. Спілка має круглу печатку, кутовий штамп зі своїм найменуванням, герб і прапор.
1.13. Місцезнаходження Спілки - 65039, Україна, м. Одеса, Приморський район, вулиця Канатна, будинок 112, офіс А-142.

Президент Спілки випускників ОНАХТ - к.т.н., доцент ОНАХТ, Чайка Іван Костянтинович
Віце-президент- к.т.н., доцент ОНАХТ Беленькая Ірина Ремовна
Члени виконавчого комитету: Буркинский Б.В., Буценко И.Н., Монтик П.Н., Беленькая И.Р., Дюдина И.А., Мельник И.В.
Головний бухгалтер - Шишкина Катерина Вікторівна
Відповідальний виконавець - к.б.н., доцент ОНАХТ Дюдина Ірина Анатоліївна
Президент Спілки випускників ОНАХТ - к.т.н., доцент ОНАХТ, Чайка Іван Костянтинович

Наша адреса: 65039 м. Одеса вул. Канатна, 112, ОНАХТ, каб. А-142

Контактні телефони: 8 (048) 718-97-10, 8-048-712-40-57
www.foodprofi.odessa.ua
???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??