Члену Вченої Ради ф-туТЗіЗБ
06.03.2018 р. об 11:00 в ауд. Б-219 відбудеться засідання Ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Про обрання головуючого на засіданні Вченої ради факультету.

Члени Вченої ради.

2. Про обрання та затвердження голови, заступника голови та секретаря Вченої ради факультету.

Члену Вченої Ради ф-туТЗіЗБ
27.03.2018 р. о 14:30 в ауд. Б-219 відбудеться засідання Ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Звіт про роботу комісії з профорієнтаційної роботи за січень, лютий.

Доповідачі – відповідальні на кафедрах
за профорієнтаційну роботу

 2. Звіт кураторів про роботу в групах першого та другого курсу.

Доповідачі – куратори груп 1та 2 курсу

3. Про стан охорони праці на кафедрах факультету та заходи по її поліпшенню.

Доповідачі – зав. кафедрами

4. Про стан житлово-побутових умов студентів в гуртожитках.

Доповідачі– Голова студ. р. гурт

5. Про стан проходження фюорографічного огляду співробітниками кафедр

Доповідачі - профорги кафедр

6.   Підсумки роботи ЕК із захисту дипломних проектів і робіт.
Доповідачі – Голови ЕК.

7. Вибори декана факультету ТЗіЗБ.

8. Розгляд кандидатур викладачів для укладання контрактів.

9. Різне.

 

ПРИМІТКА: доповідачі готують довідку та проект рішення.