ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Факультету “Технології хлібопродуктів і кондитерських виробництв” (назва факультету в різний час - “технологічний”, “технологія зерна”, “технологія зерна і зернових продуктів”), так як і академії, у 2012 році виповнилося 110 років. Можна сказати, що історія академії - це в значній мірі історія факультету, тому що початок академії дав навчальний заклад, в стінах якого готувалися спеціалісти з переробки зерна. За весь час існування нашого навчального закладу ні на один рік не припинялась підготовка спеціалістів-технологів для галузі хлібопродуктів.

● В кінці XIX і на початку XX століття в Одесі існувало близько 80 різних навчальних закладів і серед них школа мукомелів, приміщення якої було побудоване ще в 1894 році, а офіційне відкриття відбулося 20 жовтня 1902 року. У 1909 році школа була перетворена в мукомельно-технічне училище з терміном навчання 4 роки, яке готувало конструкторів-будівельників, техніків і мельників в галузі хлібопромислової справи. Першим директором училища був призначений інженер-технолог В.Г.Рейсіх, який очолював навчальний заклад протягом 13 років.

● В зв’язку з розвитком галузі хлібопродуктів виникла потреба в спеціалістах, які могли б керувати підприємствами галузі. 22 червня 1922 року на базі мукомельно-технічного училища в м. Одесі був відкритий технікум зерна та муки - єдиний у колишньому СРСР вищий навчальний заклад з підготовки висококваліфікованих інженерів для мукомельно-круп’яної промисловості та елеваторного господарства. Відкриття цього вищого навчального закладу сприяло розвитку вітчизняного мукомелля і підготовці висококваліфікованих кадрів для потреб народного господарства.

● Набори в перші роки роботи технікуму були невеликі - 10-12 осіб. В червні 1926 року відбувся перший випуск інженерів-мукомелів у кількості 8 осіб.
До 1927 року вільного відкритого набору в технікум не було. В 1927 році був проведений перший відкритий набір і на перший курс зараховано 107 осіб.

● В 1926 році Одеський технікум технології зерна і муки було реорганізовано в Одеський вищий технікум технології зерна і муки, а з 1928 року в Одеський політехнікум зерна і муки, а в 1929 році - в інститут технології зерна і муки. В 1932 році в зв’язку з підпорядкуванням комітету заготівель навчальний заклад був перейменований в Одеський механіко-технологічний учбово-виробничий комбінат, до складу якого входили інститут, технікум і курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників галузі. В тому ж 1932 році паралельно з технологічним факультетом відкривається факультет комбікормових технологій.

● Підготовка технологів не припинялася навіть під час Великої вітчизняної війни при евакуації інституту в 1941-1944 роках в Ташкент.
● В після воєнні роки постійно збільшувався випуск інженерів-технологів для галузі хлібопродуктів. В 1975 році знову відкрився факультет технології комбікормового виробництва, який проіснував до 1992 року.

● З 1992 року підготовка спеціалістів з технології зберігання, переробки зерна і комбікормового виробництва проводиться на факультеті технології зерна і зернових продуктів.

● У вересні 1992 року була здійснена реорганізація факультетів, в результаті якої був створений факультет технології хліба, кондитерських виробів і харчування (у той час факультет хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництва). Першим деканом став доцент В.А. Канаев, який з 1985 по 1992 рік очолював факультет технології зерна і зернових продуктів, а з 1992 по 1998 рік факультет технології хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництва. З 1998 по 2008 рік факультет очолював А.В. Батт. В 2008 році в результаті реорганізації створено факультет технології хлібопродуктів і кондитерських виробництв.

● Сьогодні на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями “Технології зберігання та переробки зерна”, “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”.

●  Спеціалісти і магістри спеціальності “Технології зберігання та переробки зерна” мають можливість проходити підготовку за однією з таких спеціалізацій:

 1. технологія первинної обробки і зберігання зерна;
 2. технологія виробництва муки;
 3. технологія виробництва крупи та інших зернових продуктів;
 4. технологія комбікормового виробництва;
 5. технологія біопалива.
 6. технологія продуктів швидкого приготування;
 7. технологія преміксів;
 8. автоматизоване проектування підприємств.  

Спеціалісти і магістри спеціальності „Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” проходять підготовку за однією з таких спеціалізації:

 1. технології хліба;
 2. технології кондитерських виробів;
 3. технологія макаронних виробів;
 4. технологія харчоконцентратів;
 5. технологія натуральних харчових добавок.

●  Навчальними планами передбачається поглиблене вивчення фундаментальних дисциплін, дисциплін загально-інженерного циклу, а також спеціальних профілюючих дисциплін.

●  До складу факультету входять п’ять кафедр:
● технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів (зав. кафедри д.т.н., проф. Іоргачова К.Г.),
● технології зберігання зерна (зав. кафедри д.т.н., проф. Станкевич Г.М.),
● технології переробки зерна (зав. кафедри д.т.н., проф. Моргун В.О.),
● технології комбікормів (зав. кафедри д.т.н., проф. Єгоров Б.В.),
● харчової хімії (зав. кафедри д.т.н., проф. черно Н.К.).
Кафедри забезпечені висококваліфікованими викладачами, а кількість професорів становить 20% від числа викладачів кафедр.
В після воєнні роки деканами факультету були:
Кравченко І.К.       - 1948 – 1961 рр.
Мєрко І.Т.              - 1961 – 1965 рр.
Лебединський В.Г. - 1965 – 1976 рр.
Кузьміна О.В.         - 1976 – 1985 рр.
Канаєв В.А.            - 1985 – 1992 рр.
Шутенко Є.І.          - 1992 – 2009 рр.
Соц С.М.                - 2009р.
За роки існування на факультеті підготовлено більш 10000 висококваліфікованих технологів для елеваторної, мукомельної, круп’яної, комбікормової промисловості та хлібопекарної, кондитерської, макаронної, харчоконцентратної промисловості, які успішно працювали і працюють в усіх країнах колишнього Радянського Союзу. Близько 150 спеціалістів підготовлено для країн далекого зарубіжжя.
Ось тільки деякі з випускників факультету, які в різний час посідали і посідають керівні посади в галузі хлібопродуктів: Тімошишин М.Л. - зам. міністра хлібопродуктів СРСР, Кривой В.В. - зам. міністра хлібопродуктів Молдавської РСР, Надьон З.Г. - директор ВАТ “Луганськмлин”, Шаповаленко О.І. - заступник голови ВАК України, Бейко Б.М. - директор Чортківського КХП, Почеп В.А. - директор ЗАТ “Київмлин”, Семенюк В.К. - директор ТОВ “Термінал С”, Мар’ян В.І. - головний інженер київського державного проектного інституту “Промзернопроект”, Раташнюк П.В. - голова правління ВАТ “Сквірський КХП”, Онуфрієв В.І. - директор Бендерського КХП, Лапчук Ю.П. - гол. інженер Львівського ВДП ДАК “Хліб України”, Буценко І.М. - директор ЗАТ “Елеваторпром”, Попович М.М. - директор Миколаївського портового елеватора, Погребна Т. М. - голова наглядової ради Холдинг «Т і С», Герасименко В. П. - директор Донецької кондитерської фабрики АТ «ВО «Конті», Маштакова А. Є. – голова правління ЗАО «Одессакондитер».

На різних етапах розвитку нашого навчального закладу значний внесок в становлення і розвиток факультету, підготовку інженерів-технологів зробили і продовжують робити інженери, доценти і професори : В.Г.Рейсіх, В.Я.Гіршсон, К.А.Богомаз, П.Г.Демидов, В.В.Панченко, О.М.Дзядзіо, П.М.Платонов, С.М.Золотарьов, М.В.Роменський, В.А.Яковенко, Л.Р.Торжинська, В.Б.Фасман, П.М.Рекайкін, Б.Г.Ляторовський, О.Є.Барер, І.К.Кравченко, А.Я.Нохотович, В.І.Жидко, П.Г.Гусєв, І.Т.Мєрко, І.К.Чайка, Б.В.Єгоров, А.О.Кочетова, В.О.Моргун, Г.М.Станкевич, М.Є.Погірний, Л.Ф.Будюк, А.І.Яковенко, А.Д.Чмир, Г.Ф.Козлов, М.В.Остапчук, Л.І.Карнаушенко, К.Г.Іоргачова, А.Я.Камінський, Р.П.Щелакова, Г.Ф.Пшенишнюк та багато інших.