E-mail: dekanat.zerno@gmail.com

ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ»»
НОВИНИ »»

Виховна робота »»

Почни кар'єру з МХП Соціально-освітній проект агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт»

»»

Перелік предметів ЗНО для вступу на навчання у 2018 році:

Студентська рада »»
 

       ОДЕРЖУВАЧ:       ОНАХТ
       КОД ОКПО:           02071062
       МФО:                    820172
       p/p:                       31253223114953
       БАНК ОДЕРЖУВАЧА:   ДКСУ у м. Києві
       ПРИЗНАЧЕННЯ   КБК 25010100, КПК 2201160
       ПЛАТЕЖУ:   Платня за навчання в академії
       (курси, додаткові  консультації)

       <П.І.Б.>, денна (заочна)
       спец-____ курс -______, без ПДВ

       ОДЕРЖУВАЧ:       ОНАХТ
       КОД
ОКПО:           02071062
       МФО:                    820172
       p/p:                       31250223214953
       БАНК
ОДЕРЖУВАЧА:   ДКСУ у м. Києві
       ПРИЗНАЧЕННЯ   КБК 25010200, КПК 2201160
       ПЛАТЕЖУ:   Платня
за проживання у гуртожитку
       (
проживання в кімнаті для приїжджих)
       №____
студента,   <П.І.Б.>     ,
    
кімната №____     за <місяць> 20__ р.
       
без ПДВ

 

Україна є одним з лідерів на світовому ринку зерна, тому потребує постійного оновлення ресурсного потенціалу,  одним з елементів якого є кадрова складова.
Ринок зерна розвивається таким чином, що потребує виходу за межі однієї країни та все більшу інтеграцію у світову економіку. Так, у 2016 році тільки експорт зернових з України забезпечив середньомісячне надходження валютної виручки в сумі 0,5 млрд. США. За 2016 рік завдяки збільшенню обсягів експорту агросектор забезпечив 28% валютних надходжень в нашу економіку.
Згідно опитуванню експертів агробізнесу сформовано рейтинг інвестиційної привабливості галузей, в  якому одно з перших місць посідає – торгівля зерном, її інфраструктура. Внаслідок цього є необхідним забезпечити висококваліфікованими кадрами безпосередньо сектор вирощування зернових, і, що важливіше, сектори їх переробки, зберігання, транспортування і реалізації, тобто торгівлі.
Тому нині постала необхідність підготовки фахівців, які б мали при підготовці одночасно технологічну (інженерну) і економічну (торгівельну), складову. Торгівля зерновими в Україні набула міжнародного змісту, тому підготовка фахівців саме для міжнародного рівня є стратегічним напрямом в освіті.
Тільки за наявністю таких фахівців Україна буде в змозі не тільки не втратити свої позиції на світовому ринку зерна, а й покращити їх, що в результаті призведе до економічного зростання країни.

Сьогодні факультет готує «Бакалаврів», «Магістрів» за традиційними спеціальностями:
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства);
- Харчові технології (1. Технології зберігання і переробки зерна, 2. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів);
- Галузеве машинобудування (Обладнання переробних і харчових виробництв).

На вимогу сучасного розвитку галузі хлібопродуктів відкрито наступні «Освітні програми»:

- Міжнародна торгівля зерном;
- Технології  та управління зернопереробним бізнесом;
- Технологія зберігання зерна та елеваторний бізнес;
- Технології  та управління кормовим бізнесом;
- Інновації в виробництві хлібобулочних і кондитерських виробів та трансфер технологій;
- IT конструювання обладнання зернопереробної галузі.

Значна увага на факультеті приділяється науковій роботі студентів, в процесі якої вони оволодівають навичками самостійного проведення досліджень, вирішення складних організаційних та інженерних задач з використанням сучасних інформаційних технологій.
Випускники факультету ТЗіЗБ успішно працюють директорами елеваторів, мукомельних, круп’яних, комбікормових заводів, хлібозаводів, кондитерських і макаронних виробництв, керівниками економічних, технологічних відділів, начальниками цехів, завідуючими лабораторіями, головними інженерами, а також на підприємствах суміжних галузей, у відповідних науково-дослідних і проектних організаціях, викладають у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

Сайт кафедри

технології зберігання зерна

Сайт кафедри

управління бізнесом

Сайт кафедри технологіче обладнання зернових виробництв Сайт кафедри технологічного обладнання зернових виробництв
Сайт приймальної комісії ОНАХТ Сайт кафедри технології комбікормів і біопалива Сайт кафедри технології переробки зерна Сайт кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів